• LOGIN
  • No products in the cart.

Användarvillkor

Användarvillkor

Information om Qampus.se

Qampus.se är en tjänst som finns tillgänglig på Internet under adressen http://www.qampus.se. Qampus.se är grundat av Daniel Vindenberg, Martin Tina & Sam Manaberi och tillhör det av grundarna gemensamt ägda bolaget WebChannel Sweden AB. Qampus affärsidé är ta utbildningssektorn till en ny nivå genom att agera marknadsplats till köpare och säljare av onlinekurser. Via marknadsplatsen kan en kursledare publicera sina kurser och utbildningar i en mängd olika former såsom video, audio, text, frågeformulär, uppgifter mm. Kursdeltagare kan i sin tur använda vår marknadsplats för att söka och gå kurser online när som helst på dygnet via datorn, mobilen eller en läsplatta. Kursledare kan gratis publicera sina kurser på Qampus.se genom att registrera sig som användare av tjänsten. Kursledare kan erbjuda gratiskurser eller betalkurser. Vid varje försäljning dras en avgift av Qampus, se avsnittet ‘Priser, Avgifter, Betalning’ för gällande prislista. Qampus kan komma att ändra pris & avgifter och det är användarens skyldighet att kontrollera detta i ovan anvisat avsnitt. Kursdeltagare registrerar sig gratis som användare av tjänsten och kan därmed söka och få åtkomst till kurserna via marknadsplatsen. En kursdeltagare betalar endast för den kursen de handlar via Qampus.se, förutsatt att kursen inte är gratis.

 

Acceptans av Användarvillkoret

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor”) styr din användning av webbplatsen Qampus.se och det är viktigt att du läser igenom avtalet innan du börjar använda tjänsten. I detta Användarvillkor refererar vi till Qampus.se som “Företaget”, “Vi”, “Oss”,  “Webbplatsen”, “Qampus” eller “Qampus.se”.

“Du”, “Dina” eller “Användare” refereras till en användare eller en betalande kund. “Kursdeltagare” refereras till en användare som går en kurs. “Kursledare” refererar vi till en instruktör som skapar och publicerar en kurs. Om Du är eller representerar ett företag eller är någon annan form av person som har tillgång till ett företagets produkter, samtycker du till att ta ansvar fullt ut i händelse av skador eller gottgörelse som kan påverka företaget negativt.

Webbplatsen och dess innehåll (texter, kurser, material, bilder) drivs och underhålls av Qampus.
Genom att använda denna webbplats och våra produkter och tjänster samtycker Du till och garantera att Du har läst, förstått och godkänt dessa Användarvillkor. Vår Sekretesspolicy hittar du här.
Om Du inte accepterar dessa villkor, ska Du inte använda - och har inte rätt att använda - hela eller delar av företagets webbplats, produkter eller tjänster.

Om Du är en “Kursledare” omfattas du också av samtliga delar i dessa Användarvillkor.

 

Ansvar vid köp och försäljning av kurser på Qampus

Qampus är en marknadsplats mellan Kursdeltagare och Kursledare, därmed skall Kursdeltagare samt Kursledare ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten. Qampus ansvarar inte för affärsöverenskommelser som sker via marknadsplatsen, såsom återköp, returer eller garantier. Qampus är därför inte med i någon part vid överenskommelsen och skall därmed hållas fri från allt ansvar och eventuella skyldigheter som kan uppstå vid brist eller felaktigheter vid köp av kurser, produkter eller tjänster som säljs via marknadsplatsen. Om försäljning skett med vilseledande eller felaktig information så ska Kursdeltagaren i första hand vända sig direkt till Kursledaren. Om det inte leder till någon åtgärd kan Kursdeltagaren vända sig till Qampus för att få support i kontakt med Kursledaren. Visar det sig att felet inte åtgärdas eller återbetalning inte sker av Kursledaren så kan Qampus komma att stänga av Kursledaren. Qampus genomför inte återköp eller returer, det är alltid Kursledarens ansvar. Användarna är själva ansvariga och skyldiga för momsredovisningar, skatteinbetalningar och andra avgifter enligt lag.

 

Generella villkor för användning av Qampus

 • Du får inte använda Webbplatsen på ett olagligt sätt. Du måste respektera våra Användarvillkor och vår Sekretesspolicy.
 • Åtkomst till Qampus är gratis för alla användare med tillgång till Internet. Vi är inte ansvariga för användning av hårdvara, mjukvara eller Internettjänster som medför en kostnad för Dig som användare för att komma åt webbplatsen. Dessutom är Du fullt ansvarig för en väl fungerande hårdvara och Internetuppkoppling.
 • För att få åtkomst till kurser och material på Qampus krävs det att Du skapar ett användarkonto. Qampus förbehåller sig rätten att blockera tillgång till våra tjänster för alla Användare som inte följer dessa villkor.
 • Vi ser till att Användare får tillgång till Webbplatsen 24 timmar om dygnet, men det finns ingen skyldighet för Oss att erbjuda detta.
 • Du som användare av webbplatsen får under inga omständigheter;
  a)  förolämpa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter.
  b) publicera, posta, distribuera eller sprida något nedsättande, kränkande, oanständigt, stötande, olagligt material eller information.
  c) ladda upp, installera, överföra filer eller programvara som skyddas av upphovsrättslagar eller/och som kan skada Qampus användarnas hårdvara.
  d) köra spam/script eller något program mot Qampus som kan påverka infrastrukturen, och i sin tur Qampus och våra användare.
  e) kommunicera skräppost, annonsera eller sälja produkter i våra forum eller kommentarsfält.
  f) kopiera och distribuera webbplatsens innehåll eller användares personuppgifter.
  g) använda innehåll som bryter mot rättsliga eller statliga villkor och praxis.

 

Registrering

Genom att Du godkänner detta Användarvillkor bekräftar Du att ditt användarid och lösenord (“Användaruppgifter”) endast användas av Dig personligen. Om du delar dina Användaruppgifter med någon annan så bryter Du mot Användarvillkoret och Qampus har rätt att blockera och avregistrera Dig från Företagets Tjänster.

Du godkänner att omedelbart meddela vår kundtjänst på info@qampus.se om Du blir medveten om eller har skäl att tro att det finns någon obehörig användning av Dina Användaruppgifter. Du accepterar också att vidta alla rimliga åtgärder för att stoppa sådan obehörig användning och att samarbeta med Oss i utredningar av sådana otillåten användning. Qampus hålls inte som ansvariga för eventuella krav i samband med användning eller missbruk av dina Användaruppgifter ifall någon obehörig person/företag får åtkomst till Dina Användaruppgifter.

 

Skyldighet att följa svensk lag & riktlinjer

På Qampus finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Kursledare och Kursdeltagare publicerar på Qampus. Qampus ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS (1998:112). Kursledaren som skapar och publicerar kurser och lektioner är yttersta ansvarig för sitt material. Kursledaren måste följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som instruktören bedriver. Kursledaren har även ett ansvar för att tillse att den information som denne publicerar på Qampus är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Kursdeltagare och Kursledare ska uppträda professionellt och vårdat på Qampus, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras. Material som publiceras av Kursledaren får inte heller vara illojalt mot Qampus. Vidareförsäljning och eller distrubuering av Kursdeltagares kontaktuppgifter till tredje part beivras och kan leda till omedelbar avstängning från vidare bruk av tjänsten. Missbruk av funktionerna på Qampus är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av Qampus. Kursledaren är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till Qampus.

 

Immateriella rättigheter

Kursledaren är själv, och endast själv, ansvarig för allt material denne publicerar på Qampus. Kursledaren ansvarar också för att denne äger upphovsrätt, publiceringsrätt och försäljningsrätt av materialet som publiceras på Qampus. Publicerar en Kursledare identifierbar information om privatpersoner så ska även ett tillstånd från dessa personer finnas.

Qampus äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Kursledaren på Qampus i marknadsföringssyfte. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kursledaren eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Webbplatsen ägs av Qampus och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Qampus som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

 

Överträdelse av lag och Användarvillkor

Qampus äger rätt att stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Användarvillkor. Qampus äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Qampus bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Användare stängas av med omedelbar verkan. Om information som en Kursledare publicerar på Qampus skulle leda till skadeståndsskyldighet för Qampus och dess ägare, är denne Kursledare skyldig att hålla Qampus skadeslös. Qampus ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Qampus och kommer att vidta åtgärder mot sådan användning. Qampus kommer säkerställa säkerheten på Webbplatsen genom kryptering, lösenord och andra mer avancerade skyddsfunktioner. Alla försök till datorintrång i Qampus system polisanmäls omedelbart.

 

Specifika Villkor för Kursledare

När du instruerar och lär ut kunskap till kursdeltagare på Qampus klassas du som en “Kursledare” och innefattas även av dess villkor där du godkänner att:

 • Du behöver ansöka och fylla i det separata formuläret för att bli en Kursledare. Ansökningsformuläret hittar du här. Qampus kommer att godkänna din ansökan och därefter får du en bekräftelse via mail att du är godkänd och kan börja skapa kurser. Om Vi misstänker att Du är en SPAM robot eller inte är seriös i ditt agerande så har Vi rätt att neka Dig som Kursledare.
 • Du är ansvarig att ange din PayPal adress (mailadress) på ditt profilkonto för att få utbetalt din kursersättning. Om denna ej är korrekt och uppdaterad har Qampus ingen skyldighet att betala ut Kursledarens ersättning för den perioden. 
 • Du ansvarar för innehållet i de kurser/lektioner som du skapar och att du har nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden/behörigheter och befogenheter att reproducera, distribuera, offentligt framföra och marknadsföra detta innehåll på Qampus. 
 • Du har en relevant utbildning, kvalifikation, kunskap eller färdighet i ditt ämne för att undervisa och dela din kurs på Qampus. 
 • Du inte får skapa eller ladda upp något olämpligt, stötande, rasistiskt, hatiskt, sexistiskt, pornografiskt, falskta, missledande, kränkande, nedsättande eller ärekränkande innehåll. 
 • Du inte kommer att ladda upp, posta eller på annat sätt överföra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller någon annan form av värvning (kommersiell eller på annat sätt) genom ditt material till våra användare. 
 • Du inte kommer att använda kurserna/lektionerna på något annat sätt än för att ge handledning och undervisning. 
 • Du inte kommer att skapa material och kurser där Qampus kan bli delaktig i en tvist om copryright material (videos, ljud, bilder) eller licenskostnader mellan 3:e part. 
 • Du kommer inte att störa eller på annat sätt hindra andra instruktörer från att tillhandahålla sina kurser och tjänster. 
 • Du kommer inte att kopiera, ändra eller distribuera Qampus innehåll med undantag för vad som tillåts i detta villkor för Kursledare. 
 • Du kommer att underhålla och uppdatera din profilinformation så länge du är registrerad som en Kursledare. Detta för att skapa trovärdighet och kvalitet för våra Kursdeltagare. 
 • Du i bästa möjliga mån svarar på förfrågningar och är delaktig i forum avseende kursen som du har skapat. Om du inte ämnar att göra detta måste du skriva i kursdetaljerna att du inte är tillgänglig för kommunikation.
 • Du följer våra riktlinjer för att publicera kurser på Qampus. Instruktioner för att skapa kurser och riktlinjer återfinns här.

 

Ändrade Villkor

Qampus har alltid rätt att ändra Användarvillkoren om vi anser det behövas. Det är respektive Användares skyldighet att själv gå in och läsa Användarvillkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Qampus förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna i god tid. Genom att fortsätta använda Qampus anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om en Användare vill avsluta medlemskapet har denne möjlighet att avregistrera sig från Qampus.

 

Avtalsperiod

Både Kursdeltagare och Kursledare har möjlighet att säga upp och avsluta sitt konto när som helst via sin “Profilsida”. För att du som Kursledare ska få utbetalt din provision måste användarkontot och PayPal informationen finnas kvar till nästföljande utbetalning eftersom vi behöver informationen för att betala ut provisionen.

 

Priser, Avgifter, Betalningar

Användare erbjuds möjligheten att vara ansluten till Qampus gratis vid uppfyllande av detta Användarvillkor. Som Kursdeltagare betalar man endast för de kurser man köper, inga extra avgifter eller påslag tillkommer. Kursledare kan helt gratis skapa och publicera kurser på Qampus. Kursledare kan skapa gratiskurser eller betalkurser. Vid försäljning av en betalkurs tas en avgift ut av Qampus från Kursdeltagare motsvarande 30% av beloppet minus PayPals avgifter. Vid en försäljning av en kurs går hela beloppet först till Qampus. Utbetalning till Kursledare sker runt 25:e med en månads fördröjning, med reservation för helgdagar. T.ex. om Kursledare säljer en kurs under februari så kommer vi att betala ut pengarna sedan runt den 25:e mars. En förutsättning för utbetalning är att Kursledaren har angivit sitt PayPal konto på sin Profil.

 

Regelverk för Länkar och Hyperlänkar

Qampus kan ha länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser och vi har ingen avsikt att länka till någon webbplats som har opassande innehåll eller är skadliga. Syftet med länkarna är att ge våra Användare tips och information i sina studier.

 

Material, layout och textinnehåll

Vi förbehåller rätten att bestämma design, layout och funktionalitet på Qampus. Vi förbehåller också rätten att granska och redigera text eller ändra material, layout eller fotografier som tillhandahållits av en Kursledare. Allt material och allt textmaterial som tillhandahållits av Kursledare kommer granskas av oss. Oavsett vår rätt att redigera eller ändra material, text och fotografier accepterar vi inte och skall inte ha någon ansvarsskyldighet för någon förlust eller skada som uppstår av utformning eller positionering av text, egenskaper, material och/eller fotografier eller någon ändring som görs av material, fotografier eller text som tillhandahålls av en Kursledare eller som redigerats/ändrats av Oss.

 

Person- och företagsuppgifter

Qampus är personuppgiftsansvarig och är skyldigt att följa Personuppgiftslagen. Kontaktvägar till Oss finns längst ner i detta dokument. Som behörig att företräda Kursledare ger du ditt samtycke till att dina och Kursledarens eventuella företagsuppgifter som registrerats på Qampus publiceras på Qampus.se. Som Användare på Qampus är du införstådd med att Qampus har rätt att kontakta dig via via brev, telefon, e-post och SMS.

 

Cookies

Qampus använder cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Qampus.se. Informationen används bland annat till:

 • att verifiera inloggning.
 • att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
 • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser (”session cookies”).

Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda Qampus tjänster. Genom att registrera ett konto godkänner du Qampus cookies och kan därmed börja använda tjänsten.

 

Ansvarsfrihet

Qampus kan inte garantera att uppgifterna på Qampus.se är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter skall var så korrekta som möjligt. Kursdeltagare och Kursledare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Qampus i de fall det publicerats icke korrekt material på Qampus.se. Qampus bär inget ansvar för oförmåga att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med detta avtal på grund av omständigheter som Qampus inte kan råda över eller inte har kunnat förutse, inklusive (men inte begränsat till) blixtnedslag, översvämning, brand, krig, arbetskonflikter, myndighetsbestämmelser, påbud eller andra offentliga bestämmelser, överbelastning av Internet, fel i andra nätverk, samt systemavbrott eller olaglig leveransvägran från Kursledare på Qampus.se.

 

Kontaktuppgifter till Qampus

Du kan kontakta oss genom att skicka ett mail till info@qampus.se


Sekretesspolicy

 

Grundläggande principer

Qampus förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Här nedan redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller både för Kursdeltagare och Kursledare.

 

Insamling av information

Qampus erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats söka och genomföra kurser samt kontakta Kursledare. I de fall du väljer att kontakta en Kursledare eller Qampus via webbplatsen krävs det att du anger ditt namn och din mejladress. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig, kan vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information.

 

Användning av informationen

Vi kan kan komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden via genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot direktreklam och avbeställa prenumerationer på våra nyhetsbrev. Qampus kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig utan ditt godkännande. Om det däremot föreligger brottsmisstanke eller annan misstanke som riskerar skada eller förstöra egendom tillhörande Qampus så kan kunduppgifter lämnas till tredje part.

 

Rättelse och insyn

Qampus strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter och företagsuppgifter vi samlar in. Vid den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner.

 

Missbruk av användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Qampus.se, förbehåller sig Qampus rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

 

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.

 

Ändring av policy

Denna policy kan komma att uppdateras av Qampus. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer vi på  Qampus att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

 

Kontaktuppgifter till Qampus:

Du kontaktar Qampus genom att skicka ett meddelande till info@qampus.se eller ringa +46-(0)70 712 45 86.


Om Qampus

Qampus kan erbjuda e-learning kurser lika tillgängligt och enkelt som att lyssna på en låt från Spotify. Förhandsgranska kursdelar, läs recensioner, och bläddra bland en mängd kategorier och kursledare för att hitta just kurserna som du söker. Köp kurser utan abonnemang och börja utbilda dig direkt via din dator, surtplatta eller mobil.

QAMPUS : Lär dig vad som helst, när som helst

Säkert Betalning

Betala via PayPal, MasterCard eller VISA. Hur enkelt som helst och du är igång direkt!

top
En produkt av WebChannel AB