• LOGIN
    • No products in the cart.

Traditionell betydelse av stora Arkanan

0 Narren (The Fool)

En nykomling. Glädje, spontanitet. Vilja att prova på nya saker. Nyfikenhet. Öppet sinne och hjärta inför det okända.

 

1 Magikern(The Magician)

Talangfullhet. Du har all kunskap. Du behärskar och kan se helheten i en situation- även om du är ny. Alla möjligheter finns. Du kan göra allt och skapa det du tror på. Magikern kan göra det omöjliga möjligt.

 

2 översteprästinnan (The High Pristiess)

Övernaturliga gåvor. Intuition. Sökande efter inre kunskaper. En inre personlig utveckling som ger kunskapstörst. Lita på dina drömmar och din intuition

 

3 Kejsarinnan (The Empress)

Växande, mer ansvar, tillgångar och stabilitet. Du har tidigare visat vad du har och vad du kan åstadkomma. Nu kommer det oväntade till det som redan finns.

 

4 Kejsaren (The Emperor)

Stabilitet, trygghet och säkerhet. Du vet vad du vill och vad du får. Nu har du lätt för att ta kommando med stor auktoritär energi. Nu växer det du redan har och det blir som du har tänkt dig.

 

5 Översteprästen (The High Priest)

Kunskap och helhet över livet. Du kan se djupet och sammanhangen i de mindre detaljerna. Mycket kunskap och erfarenhet som du använder för att hjälpa andra att hitta sin helhet. Detta kort har en stark betoning på din andliga visdom. Auktoritet och ansvar

 

6 Paret (The Lovers)

Starka och varaktiga relationer. Här ger och tar du i en ömsesidighet. Du är mottaglig för kärlek. Helhet, harmoni och glädje med andra då du känner kärlek till dig själv.

 

7 Vagnen (The Chariot)

Egen vilja. Du går din egen väg och styr din vagn dit du själv vill ha den. Du har ett mål i sikte och dit ska du. Öppna upp och titta åt sidan längs vägen så att du inte missar viktig kunskap

 

8 Styrkan (Strength)

Inre styrka. Du står säker. Du vet din egen styrka och din målmedvetenhet. Kontroll över situationer och känslor. Styrka och mod. Kraft och balans.

 

9 Eremiten (The Hermit)

Stilla sökande i sitt inre. Behov av ensamhet och tystnad för att få tänka och begrunda. Inre sökande. Ta sig tid till att söka svar.

 

10 Lyckohjulet (The Wheel Of Fortune)

Du är på väg åt rätt håll. Händelser har satts igång och rullar på. Välgång och du har nått dina mål. Nu får du mera tillgångar till dig.

 

11 Rättvisan (Justice)

En valsituation där du kommer att göra ett definitivt beslut. Säkerhet i dig själv när du vet vad som gäller. Nu vågar du ta beslut och väga för eller emot.

 

12 Den Hängde Mannen (The Hanged Man)

Notera att det ser ut som att han satt sig själv i denna situation. Ofta sitter han fast i fötterna- vilket visar på att han själv satt sig i en offerroll. Du får inte gjort det du själv vill och har svårt att säga nej. Nu är det dags att se livet ur ett annat perspektiv och vända på tillvaron.

 

13 Döden (The Death)

Förändringar. Du lämnar något som är tryggt och invant och ger dig ut på nya äventyr. Döden visar inte på fysisk död utan helt enkelt tolkningen- du måste låta något dö inom dig, eller i en relation. För att få plats med det nya.

 

14 Måttlighet/ Tålamod (Temperance)

Sökande efter balans och harmoni. Kunskap och vishet inom dig. Behov av tålamod för att kunna växa personligen. Invänta rätt tid. Kreativt skapande. Följ din inre vägledning

 

15 Djävulen (The Devil)

Starka begär. Passion. Du vill något så mycket att du inte alltid kan tänka klart innan du får det. Våga se till dig själv först och dina egna behov. Du tror på dig själv och vill åstadkomma något som även gagnar andra.

 

16 Tornet (The Tower)

Förändringar. Något har raserats med en stor kraft. Känslan av att det har rämnat under dina fötter. Nu har du grunden och material kvar att kunna börja om på nytt. Lär av dina misstag och du kan bygga rätt denna gång.

 

17 Stjärnan (The Star)

Drömmar, inre tankar, förhoppningar och önskningar. Lust, glädje och förväntan efter att nå det du önskar av hela ditt hjärta. Rymd och glädje inombords. Förväntan efter det du önskar.

 

18 Månen (The Moon)

Känsla, inlevelse och drömmar som du förverkligar och uttrycker. Du lever med din känsla och intuition. Meditation och inre vägledning. Kontakt med ditt inre jag som du förverkligar

 

19 Solen (The Sun)

Lycka. Du har lyckats med det du har tagit dig för. Du får till dig allt det du behöver och möjligheter kommer till dig. Glädje och intensiv livskraft. Våga lysa och bejaka din inre kraft och ditt ljus.

 

20 Domen/ Uppvaknandet (Judgement)

Nu äntligen kan du se hur du vill ha det. Du blir klar med ditt inre. Du är motiverad och kan skapa det liv som du själv vill ha. Du kan söka andra vägar i livet för nu kan du se klart.

 

21 Världen (The World)

Kontroll över livet. Nu känner du total helhet och förstår hela sambandet med att leva ditt liv. Du kan se hela din utveckling på ett nytt sätt. Nu kan du släppa gamla värderingar och mönster. Du lever i harmoni med dig själv och ditt liv. Frihet på mentalt och själsligt plan. 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Instructor Details

Populära Artiklar

Om Qampus

Qampus kan erbjuda e-learning kurser lika tillgängligt och enkelt som att lyssna på en låt från Spotify. Förhandsgranska kursdelar, läs recensioner, och bläddra bland en mängd kategorier och kursledare för att hitta just kurserna som du söker. Köp kurser utan abonnemang och börja utbilda dig direkt via din dator, surtplatta eller mobil.

QAMPUS : Lär dig vad som helst, när som helst

Säkert Betalning

Betala via PayPal, MasterCard eller VISA. Hur enkelt som helst och du är igång direkt!

top
En produkt av WebChannel AB